Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyšná Pisaná

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 360 m. Sídlisko založil šoltýs s rusínskymi usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu hospodárilo 20 poddanských domácností. V r. 1715 až 1720 tu hospodárili 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 22 domov a 190 obyv., v r. 1900 bolo 156, v r. 1970 138 obyv.
Späť