Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad Mestisko

č. 6
Mestisko
09041

Tel.:   054/7521598
Fax:   054/7521598

Úradné hodiny:

8:00-15:30
8:00-15:30
9:00-17:00
8:00-15:30
8:00-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: