Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Bajerovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bodovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brezovica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brezovička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Červená Voda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Červenica pri Sabinove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďačov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Daletice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drienica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubovica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hanigovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hubošovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jakovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jakubova Voľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jakubovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jarovnice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásna Lúka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krivany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúčka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľutina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Milpoš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Slavkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Olejníkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľšov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ostrovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pečovská Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poloma

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ratvaj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ražňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Renčišov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rožkovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sabinov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarišské Dravce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarišské Michaľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarišské Sokolovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tichý Potok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Torysa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uzovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uzovské Pekľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uzovský Šalgov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vysoká

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci