Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vápeník

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 448 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo r. 1590. Najstaršia správa o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu hospodárilo 18 poddanských domácností. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 26 domov a 208 obyv., v r. 1900 bolo 254, v r. 1970 163 obyv. Kostol pravoslávny pochádza z r. 1888.
Späť