Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kečkovce

Základné údaje
Ležia pod hlavným hrebeňom Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 400 m. Sídlisko vybudoval šoltýs s usadlíkmi v pol. 16. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1572. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku do 15 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 14 až 11 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 63 domov a 491 obyv., v r. 1900 bolo 449 obyv., v r. 1970 373 obyv.
Späť