Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Belejovce

Základné údaje
Ležia v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 450 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1580. Prvý písomný doklad o nich pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu hospodárili 4 poddanské domácnosti. V r. 1828 bolo 26 domov a 195 obyv., v r. 1900 bolo 174, v r. 1970 69 obyv. Kostol gr. kat. tam jestvoval od r. 1770.
Späť