Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krajná Poľana

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 20 domov a 162 obyv., v r. 1900 bolo 117 obyv., v r. 1970 333 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1924 na mieste dreveného kostola z 18. stor.
Späť