Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Havranec

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 385 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1610. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1618. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 2 až 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 10 domov a 79 obyv., v r. 1900 bolo 85 obyv., v r. 1970 47 obyv.
Späť