Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kuková

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 205 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 13. stor., alebo vzniklo až začiatkom 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1352. Bola majetkovou súčasťou panstva Chmeľovec a vo vlastníctve aj miestnych zemanov. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 25 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 16 poddanských domov, kúria miestnych zemanov, mlyn, ev. kostol a škola. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 17 až 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 69 domov a 530 obyv., v r. 1900 bolo 372 obyv., v r. 1970 711 obyv. Kostol ev. a. v. pochádza z prvej pol. 14. stor., bol neskôr stavebne upravovaný. Dva kaštiele pochádzajú z druhej pol. 18. stor., kúria z pol. 19. stor., kaplnka na cintoríne je z r. 1823.
Späť