Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Rovné

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v druhej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 40 poddanských domácností. V 15. storočí tu bol drevený rím. kat. kostol. Neskôr sa tu usadilo valašské obyvateľstvo. V r. 1600 malo sídlisko asi 25 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 68 domov a 502 obyv., v r. 1900 bolo 586, v r. 1970 604 obyv.
Späť