Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krajné Čierno

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 325 m. Sídlisko vybudoval šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu hospodáril šoltýs, ktorému patril mlyn a píla a 12 poddanských domácností. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 15 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 20 domov a 162 obyv., v r. 1900 bolo 156 obyv., v r. 1970 145 obyv. Kostol gr. kat. drevený pochádza z pol. 18. stor.
Späť