Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Príkra

Základné údaje
Leží na svahu pod hlavným chrbátom Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 430 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 malo sídlisko 5 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 3-2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 19 domov a 143 obyv., v r. 1900 bolo 114, v r. 1970 73 obyv. Kostol gr. kat. drevený pochádza z r. 1777.
Späť