Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Miroľa

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 382 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 16. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1572. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 boli v sídlisku asi 4 poddanské domy. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 až 4 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 27 domov a 221 obyv., v r. 1900 bolo 156 obyv., v r. 1970 201 obyv. Gréckokatolícky kostol - drevený chrám pochádza z r. 1770, stojí na mieste staršieho kostola.
Späť