Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Medvedie

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 365 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v r. 1572. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1572. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 tu bol nielen dom šoltýsa, ale aj 4 valašské domy. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 až 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 35 domov a 276 obyv., v r. 1900 bolo 162 obyv., v r. 1970 120 obyv. Drevený kostol bol postavený v r. 1903 zasvätený sv. Demitriovi mučeníkovi, v r. 1946 - 1947 obnovený. Druhý, murovaný bol postavený v. 1. tretine 20. stor., značne poškodený 2. svet. vojnou je v súčasnosti obnovený.
Späť