Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Baňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Breznica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Breznička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brusnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bukovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bystrá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bžany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Duplín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gribov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Havaj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chotča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jakušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolbovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Korunková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kožuchovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krišlovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kručov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krušinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lomné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Makovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Poľana

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Miková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Miňovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mrázovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Olšava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľšavka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Potoky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Potôčky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Soľník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Staškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stropkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šandal

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tisinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tokajík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turany nad Ondavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Varechovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľkrop

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vislava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vladiča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vojtovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Výškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Olšava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Hrabovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci