Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hunkovce

Základné údaje
Ležia na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 310 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo r. 1525. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1548. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 8 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 11 až 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 33 domov a 251 obyv., v r. 1900 bolo 289 obyv., v r. 1970 354 obyv. Drevený gr. kat. kostol pochádza z konca 18. stor.
Späť