Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižný Mirošov

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 300 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1540. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku 15 poddanských domov, mlyn, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 32 až 21 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 47 domov a 356 obyv., v r. 1900 bolo 330 obyv., v r. 1970 352 obyv. Kostol gr. kat. postavili v r. 1926.
Späť