Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Fijaš

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 240 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1390. Bola majetkovou súčasťou panstva Radoma, neskôr Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 10 poddanských, roľníckych domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 7 poddanských domov. Neskôr sa tu usadzovalo valašské obyvateľstvo. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 34 domov a 253 obyv., v r. 1900 bolo 139 obyv., v r. 1970 200 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z prvej pol. 19. stor.
Späť