Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižná Jedľová

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 295 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 16. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku 7 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 4 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 21 domov a 171 obyv., v r. 1900 bolo 171 obyv., v r. 1970 173 obyv. Začiatkom 19. stor. začala migrácia sedliakov za more. Počas 2. svet. vojny bola obec veľmi poškodená. V r. 1914 bol postavený gréckokatolícky chrám, od r. 1927 sa začalo vyučovať v miestnej škole. V r. 1952 bola zavedená elektrina. V 1953 zavedenie autobusovej dopravy. V r. 1959 vzniklo JRD. V r. 1972 bol vybudovaný dom kultúry a obecný vodovod, a od r. 1996 bola obec splynofikovaná. V r. 2000 bol postavený pravoslávny chrám. Súčasťou obce je chatová oblasť a letisko. Od. r. 2004 je v obci pravoslávna fara, v r. 1998 bolo postavené drevené detské ihrisko.
Späť