Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kobylnice

Základné údaje
Ležia v juhozápadnej časti Ondavskej vrchoviny v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko založili šoltýsi s usadlíkmi v pol. 14. stor. Najstaršia písomná správa o dedine pochádza z r. 1363. Bola majetkovou súčasťou panstva Skrabské, neskôr Vranov. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 10 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 4 poddanské domácnosti. V dedine bol aj mlyn. V r. 1828 bolo 32 domov a 237 obyv., v r. 1900 bolo 114 obyv., v r. 1970 169 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1788.
Späť