Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Babie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Banské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Benkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bystré

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cabov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čaklov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čičava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierne nad Topľou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďapalovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Davidov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Detrík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dlhé Klčovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurďoš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Giglovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Girovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hanušovce nad Topľou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hencovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hermanovce nad Topľou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hlinné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Holčíkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasenovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jastrabie nad Topľou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Juskova Voľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenná Poruba

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kladzany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Komárany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kučín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kvakovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Majerovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Domaša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Matiaška

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medzianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Merník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Michalok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Hrabovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Hrušov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Kručov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Kelča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ondavské Matiašovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pavlovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Piskorovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prosačov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radvanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rafajovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Remeniny

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rudlov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská Voľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sačurov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sečovská Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sedliská

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Skrabské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenská Kajňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Soľ

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štefanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tovarné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tovarnianska Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vavrinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vechec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vlača

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vranov nad Topľou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Kazimír

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Žipov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zámutov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlatník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žalobín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci