Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mičakovce

Základné údaje
Ležia v južnej časti Nízkych Beskýd, v doline Tople, v nadm. výške okolo 180 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo r. 1380. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1390. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava, neskôr Vranov. V r. 1600 boli v sídlisku 3 poddanské domy. V r. 1715 tu hospodárilo 6 poddanských domácností, avšak v r. 1720 ani jedna, sídlisko bolo opustené. Zakrátko dedinu obnovili, v r. 1787 mala 13 domov, v r. 1828 bolo 15 domov a 113 obyv., v r. 1900 bolo 88 obyv., v r. 1970 190 obyv. V 20. storočí boli v dedine vodné stupy na úpravu konopí. K Mičakovciam patrí aj osada Tarbaj s počtom obyv. 39.
Späť