Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krajná Porúbka

Základné údaje
Leží na svahu pod hlavným chrbátom Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 415 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600, kedy tu žilo 6 poddanských domácností. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 4 až 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 26 domov a 200 obyv., v r. 1900 bolo 178 obyv., v r. 1970 127 obyv.
Späť