Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyšný Komárnik

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 440 m. Sídlisko založil šoltýs s rusínskymi usadlíkmi okolo r. 1590. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu hospodárilo 9 poddanských domácností. V r. 1715 až 1720 tu hospodárili 4 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 34 domov a 262 obyv., v r. 1900 bolo 212, v r. 1970 137 obyv. Kostol gr. kat. z r. 1924. Pamätník prvého ČSAZ.
Späť