Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Stročín

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 213 m. Jestvovanie sídliska sa predpokladá už pred 11. stor. Patrí k najstarším slovenským sídliskám v okolí. Prvý písomný doklad o ňom pochádza z r. 1317. Od 14. stor. sa tu konal trh a Stročín sa vyvíjal ako mestečko. Stročín bol najdôležitejšou obcou a majetkom panstva Stročín, od druhej pol. 14. stor. patril k panstvu Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 50 roľníckych domácností. V r. 1600 malo sídlisko do 35 poddanských domov, majerské budovy, mlyn, kostol a fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 18 až 16 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 68 domov a 514 obyv., v r. 1900 bolo 324, v r. 1970 399 obyv. Kostol, pôvodne gotický, bol neskôr stavebne upravovaný.
Späť