Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Beňadikovce

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 260 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo do 35 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko asi 27 poddanských domov, kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 14 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 68 domov a 502 obyv., v r. 1900 bolo 347, v r. 1970 335 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1700, prestavaný okolo r. 1800.
Späť