Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Valkovce

Základné údaje
Ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 220 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1382. Patrila šľachticom z Drienova a viacerým iným zemianskym rodom. V r. 1427 tu hospodárilo do 20 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 15 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 15 až 9 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 40 domov a 311 obyv., v r. 1900 bolo 181, v r. 1970 271 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1750, bol stavebne upravovaný.
Späť