Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Adidovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Baškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brekov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brestov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Černina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dedačov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gruzovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hankovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hažín nad Cirochou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrabovec nad Laborcom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrubov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hudcovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Humenné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chlmec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jabloň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jankovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasenov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenica nad Cirochou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamienka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Karná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kochanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Košarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lackovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lieskovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľubiša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lukačovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Maškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Modra nad Cirochou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Myslina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nechválova Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Jablonka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Sitnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižné Ladičkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ohradzany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pakostov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Papín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Porúbka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prituľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ptičie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rohožník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rokytov pri Humennom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rovné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská Kajňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská Poruba

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenská Volová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenské Krivé

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sopkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Topoľovka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turcovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Udavské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Valaškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľopolie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Víťazovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Jablonka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Sitnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšné Ladičkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Hrušov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Závada

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Závadka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zbudské Dlhé

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zubné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci