Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Svidnička

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1550. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 8 poddanských domov, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 31 domov a 250 obyv., v r. 1900 bolo 241, v r. 1970 258 obyv.
Späť