Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Roztoky

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 374 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo 1569. Prvá písomná správa o dedine pochádza z r. 1572. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 12 poddanských domov, možno aj pravoslávny kostol. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 20 až 12 poddanských domácností. V dedine bol aj mlyn. V r. 1828 bolo 70 domov a 522 obyv., v r. 1900 bolo 443, v r. 1970 391 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1848.
Späť