Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Železník

Základné údaje
Leží v južnom okraji Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 180 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 13. stor., prípadne ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Prvá priama správa o dedine pochádza z r. 1382. Bola majetkovou súčasťou panstva Chmeľov. V r. 1427 tu hospodárilo do 30 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 10 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 15 až 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 34 domov a 277 obyv., v r. 1900 bolo 311, v r. 1970 458 obyv. V r. 1936 postavili základnú školu, v r. 1975 postavili materskú škôlku, v r. 2001 ev. kostol a v r. 2002 dom smútku. Obec je splynofikovaná a zavedený vodovod.
Späť