Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Čirč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Forbasy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hajtovka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Haligovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hniezdne

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hraničné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hromoš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chmeľnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jakubany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jarabina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamienka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolačkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kremná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kyjov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lacková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Legnava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lesnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Litmanová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lomnička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľubotín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malý Lipník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Matysová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mníšek nad Popradom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižné Ružbachy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Ľubovňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Obručné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Orlov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Plaveč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Plavnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podolínec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pusté Pole

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská Voľa nad Popradom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Ľubovňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Starina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stráňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sulín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šambron

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarišské Jastrabie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Údol

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Lesná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Lipník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vislanka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšné Ružbachy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci