Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bodružal

Základné údaje
Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 355 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1580. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. Od 17. stor. tam bol mlyn aj kostol. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 1 - 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 22 domov a 181 obyv., v r. 1900 bolo 151 obyv., v r. 1970 124 obyv. Drevený gr. kat. kostol pochádza z r. 1658, drevená zvonica z 19. stor.
Späť