Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mestisko

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách, v doline Ondavy, v nadm. výške okolo 229 m. Sídlisko vzniklo v druhej pol. 14. stor. za účasti šoltýsa a usadlíkov na mieste trhu, v susedstve Stročína. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 60 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 28 poddanských domov, kaštieľ a majerské budovy, ev. kostol a fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 48 domov a 378 obyv., v r. 1900 bolo 315 obyv., v r. 1970 530 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1843.
Späť