Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kurimka

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi začiatkom 16. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1548. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 22 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 23 až 21 poddanských domácností. K dedine patril aj mlyn. V r. 1828 bolo 72 domov a 564 obyv., v r. 1900 bolo 491 obyv., v r. 1970 590 obyv. Kostol gr. kat. z dreva postavili v r. 1923.
Späť