Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Radoma

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 220 m. Sídlisko jestvovalo už pred 11. stor., bolo najstarším slovenským sídliskom v priľahlom okolí. Tamojší obyvatelia vybudovali a využívali pred 12. stor. blízke Hradisko. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1274. Odvtedy patrila zemanom Tekulovcom a bola strediskom ich panstva Radoma. V r. 1427 v Radome hospodárilo do 90 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. a domov výrazne menil. V r. 1492 boli v sídlisku len 2 obývané domy, v r. 1600 bolo asi 24 domov, možno aj mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 11 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 429 obyv., v r. 1900 bolo 443, v r. 1970 597 obyv. Rím. kat. kostol postavili v r. 1795.
M. č.:?hradisko, radoma.
Späť