Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Rakovčík

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1550. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1572. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku 14 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 26 domov a 202 obyv., v r. 1900 bolo 155, v r. 1970 216 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z prvej pol. 19. stor., má drevenú vežu.
Späť