Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kalnište

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 210 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 13. stor., prípadne vzniklo v 13. storočí. Najstarší priamy doklad o dedine pochádza z r. 1363. Patrila miestnym zemanom a ich príbuzným. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 35 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 18 poddanských domov, kúriu zemanov, mlyn, kostol, faru a školu. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 4 - 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 59 domov a 431 obyv., v r. 1900 bolo 253 obyv., v r. 1970 483 obyv. Kaštieľ pochádza z r. 1774.
Späť