Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pstriná

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 320 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 15. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1470. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 malo sídlisko asi 7 poddanských domov a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 21 domov a 185 obyv., v r. 1900 bolo 173, v r. 1970 186 obyv. Kostol pravoslávny postavili začiatkom 20. stor.
Späť