Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyšný Orlík

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 283 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo r. 1400. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku 7 poddanských domov, mlyn, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 18 až 9 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 96 domov a 710 obyv., v r. 1900 bolo 561, v r. 1970 364 obyv. Od 18. stor. bola v obci poštová stanica. Kostol gr. kat. postavili v r. 1795, pravoslávny v r. 1935.
Späť