Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Brestov nad Laborcom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čabalovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čabiny

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čertižné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Habura

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kalinov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásny Brod

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medzilaborce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ňagov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľšinkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Palota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radvaň nad Laborcom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Repejov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rokytovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Roškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sukov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svetlice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Valentovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Volica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Výrava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zbojné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zbudská Belá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci