Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyšný Mirošov

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 340 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1550. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1567. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 21 poddanských domov, možno aj pravoslávny kostol. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 32 až 17 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 110 domov a 804 obyv., v r. 1900 bolo 485, v r. 1970 728 obyv. Kostol pravoslávny postavený okolo r. 1863.
Späť