Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vagrinec

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 299 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 15. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1470. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 5 poddanských domov a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 5 až 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 25 domov a 207 obyv., v r. 1900 bolo 205, v r. 1970 204 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1858, drevená zvonica z konca 19. stor.
Späť