Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hrabovčík

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 265 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo r. 1525. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1548. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku okolo 10 poddanských domácností, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 19 až 13 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 63 domov a 475 obyv., v r. 1900 bolo 311 obyv., v r. 1970 135 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1812.
Späť