Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Matovce

Základné údaje
Ležia v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 200 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1381. Zemepánmi Matoviec boli šľachtici z Drienova a ich príbuzní. V r. 1427 tu hospodárilo do 15 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 11 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 27 domov a 223 obyv., v r. 1900 bolo 127 obyv., v r. 1970 150 obyv. Obec obklopujú krásne zmiešané lesy bohaté na lesné plody a divé zverstvo. Obec je splynofikovaná a je rozostavaný obecný vodovod. Gréckokatolícky kostol pochádza z r. 1819.
Späť