Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dukovce

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 260 m. Sídlisko založil miestny zeman okolo r. 1300. Prvá písomná správa o dedine pochádza z r. 1354. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 10 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 8 poddanských domov a kúriu miestnych zemanov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 3 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 53 domov a 396 obyv., v r. 1900 bolo 148 obyv., v r. 1970 283 obyv. Obec má vodovod, plynovod. V súčasnom období obec rozširuje intravilán, aby umožnila mladým rodinám postaviť si rodinné domy. Obec má vypracovaný územný plán na obnovu dediny. Je členom mikroregiónu Topoľa, ktorý má rozpracovanú cezhraničnú spoluprácu s mestom Rymonov v Poľsku.
Späť