Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nová Polianka

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 340 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 20 poddanských domácností. V 16. storočí sa do dediny prisťahovalo valašské obyvateľstvo. V r. 1600 malo sídlisko asi 12 poddanských domov, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 33 domov a 259 obyv., v r. 1900 bolo 124, v r. 1970 100 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1937.
Späť