Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyšná Jedľová

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 310 m. Sídlisko založil šoltýs s rusínskymi usadlíkmi v pol. 16. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 malo sídlisko do 10 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 30 domov a 237 obyv., v r. 1900 bolo 200, v r. 1970 186 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1828, kaplnka zo začiatku 19. stor. a pravoslávny chrám z r. 1994.
Späť