Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Štefurov

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 240 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v druhej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. Rím. kat. kostol bol v 15. storočí drevený. V r. 1600 bolo v sídlisku 11 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 9 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 42 domov a 337 obyv., v r. 1900 bolo 143, v r. 1970 134 obyv. Z pamätihodnosti obce je zachovaná gréckokatolícka cerkev postavená v r. 1821. Obec je elektrifikovaná, má obecný vodovod a obecný rozhlas.
Späť