Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižný Orlík

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 260 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1355. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 7 poddanských domov a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 21 až 14 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 63 domov a 476 obyv., v r. 1900 bolo 394 obyv., v r. 1970 324 obyv. Drevená zvonica pochádza z 18. stor.
Späť